MHC De Reigers - G-Hockey Team

MHC De Reigers G-hockey

Het doel van G-hockey is om spelenderwijs de basisvaardigheden van hockey aan te leren en soms vriendschappelijke wedstrijdjes en toernooitjes binnen de vereniging of juist in de regio te spelen. Hierbij ligt het accent op spelplezier en vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden en niet op de beperking.
Alles is er verder op gericht dat de spelers binnen hun mogelijkheden plezier binnen de sport te laten ervaren en hen zoveel mogelijk te betrekken bij de vele activiteiten die binnen MHC De Reigers plaatsvinden.

Wij als foundation vinden dit een mooie doelstelling en hebben bij het 5 jarig bestaan in 2019, de club mogen verblijden met nieuwe trainingspakken voor de leden en nieuwe warme jassen voor de trainsters.